TOPAKOM is ontstaan uit de samenwerking tussen belgische groenten- en plantentelers enerzijds en Cummins ESB nv anderzijds.

Alle betrokken tuinders hebben met Cummins ESB nv, een constructeur van diesel- en gasmotoren, een akkoord gesloten om een WKK installatie te bouwen op hun bedrijf. Van zodra de installatie operationeel is, gebeurt de coördinatie van de uitbating door Cummins. Momenteel behoren 15 bedrijven tot deze vereniging.

Cummins ESB nv is een 100 % dochterbedrijf van Cummins Power Generation Ltd. in de United Kingdom en behoort tot het Amerikaanse Cummins Inc.

Cummins commercialiseert een volledig gamma van stroomgroepen met dieselmotoren. Stroomgroepen met gasmotoren worden door Cummins ESB nv aangeboden :

Type QSV81 (16) - 1550 kWe (ook toe te passen op laag calorisch gas zoals Landfield - Sewage - ...)
Type QSV91 (16) - 1750 kWe (ook toe te passen op laag calorisch gas zoals Landfield - Sewage - ...)
Type QSK60 - 1400 kWe (uitsluitend op aardgas)
Type QSV91 (18) - 2000 kWe (uitsluitend op aardgas)

Voor dieselmotoren kan u contact opnemen met mevr. Marina Van Den Heuvel, Egide Walschaertsstraat 2 te 2800 Mechelen, Tel. +32 (0)15/47 91 52, e-mail : marina.van.den.heuvel@cummins.com

Voor gasmotoren kan u contact opnemen met dhr. Stefan De Wit, Interleuvenlaan 62 te 3001 Heverlee, Tel. +32 (0)15/47 91 62, e-mail : stefan.dewit@cummins.com

Indien je meer info wenst over de Cummins groep dan kan je steeds onze website contacteren : www.cumminspower.com

Login